12.1.2024 Setkání ministrů zemědělství ČR a SR na Zámku Křtiny

15. 1. 2024

Na zámku ve Křtinách se dnes konalo první oficiální setkání ministra Marka Výborného Ministerstvo zemědělství a slovenského ministra Richarda Takáče Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kromě otázek spojených se zemědělstvím se intenzivně věnovali tématu adaptace lesů na klimatickou změnu, otázce odlesňování či problémům spojeným s velkými šelmami.

Jedním z bodů jejich křtinského programu byla i krátká exkurze do lesů Mendelova univerzita v Brně v doprovodu zástupců Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Se strategií adaptace lesů na klimatickou změnu, tak jak ji školní lesní podnik naplňuje, se mohli seznámit přímo v porostech.