Doprava v lesích severně od Brna bude díky lesníkům nyní bezpečnější

3. 12. 2021

Sucho v předchozích letech způsobilo rozsáhlé chřadnutí lesů. Nejedná se pouze o hynoucí smrky, které jsou dobře vidět. Mnohem větším bezpečnostním rizikem jsou hynoucí listnaté stromy. V jejich na první pohled zelených korunách již pomalu prosychají větve. Následně silné suché větve odpadávají a stávají se nebezpečnými nejen pro turisty, ale i řidiče v lesních úsecích silnic. 

Pokácení většího množství nebezpečných stromů podél silnic zajistil letos v nejvíce postižených lokalitách na své náklady Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny). Nejedná se pouze o stromy stojící bezprostředně u vozovky, ale i ty vzdálenější, dosahující výšky i 30 metrů.

Z důvodu kácení proběhla na území ŠLP ML Křtiny řada uzavírek místních komunikací. V posledních týdnech se to týkalo např. komunikací Soběšice–Útěchov, Kanice–Babice, Křtiny–Adamov. 

Ani tentokrát se práce neobešly bez slovních útoků a nepochopení ze strany některých motoristů. Tyto bezpečnostní zásahy ovšem nelze řešit bez těchto krátkodobých omezení. Všem ohleduplným motoristům proto děkujeme za pochopení.