Film o Jiřím Truhlářovi

25. 10. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=u9oVUDpCzW8

Odkaz Jiřího Truhláře

Ing. Jiří Truhlář, CSc. (2. 9. 1933–31. 7. 2020) se nesmazatelně zapsal do historie Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kde 33 let působil jako vedoucí odd. Účelové činnosti. Následně pokračoval v práci s nepolevujícím zápalem jako řadový zaměstnanec. Průkopník přírodě blízkého, ekologicky oprávněného, hospodaření v lese, jeden ze zakladatelů sdružení Pro Silva Bohemica, autor 90 tištěných prací…

Unikátní filmový záznam má premiéru v roce nedožitých 90. narozenin Jiřího Truhláře a zároveň v roce oslav 100 let ŠLP Křtiny.