Hipotrasy na ŠLP

10. 12. 2023

Barevné čtverce na stromech nově označují v lesích ŠLP Křtiny hipotrasy 

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) uzavřel s koňskými stájemi kolem Babic nad Svitavou a Řícmanic smlouvy o využívání vybraných lesních cest. Cesty se oficiálně staly značenými hipotrasami. Smlouvy definují práva i povinnosti jak školního lesního podniku, tak koňských stájí, které k dohodě přistoupily. Další jednání má ŠLP Křtiny před sebou. Na území univerzitních lesů sídlí více než deset koňských stájí. Dosud uzavřené dohody zapojené strany vnímají jako příklad dobré praxe stran sladění požadavků různých zájmových skupin na pobyt v lese. 

„Podepsání smluv vnímám jako završení dvouleté práce, na jejímž začátku byl střet pěších turistů s cykloturisty a koňskými turisty. Hledat řešení bylo nutné. Začalo to studií, jednáními se starosty, následně se stájemi, kterých je na území ŠLP Křtiny více než deset. Mluvíme až o stovkách koní, které se nám pohybují po lese. Hledali jsme řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. V tuto chvíli máme shodu na území kolem Babic, Řícmanic a vstoupili jsme do jednání se starosty na druhém břehu Svitavy, kde se nachází další stáje,“ řekl k uvedení hipotras do života Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny.  

„Pozitivní a důležitá pro nás byla na začátku jednání podpora Svazku obcí Časnýř, jehož součástí obce Babice i Řícmanice jsou. Neméně důležité pro nás byly rozhovory se zástupci jednotlivých koňských stájí. Potřebovali jsme zjistit, které stezky jejich potřebám vyhovují. S našimi hajnými jsme zase naopak konzultovali, které z cest nejsou vůbec vhodné k tomu, aby se po nich pohybovali koně, protože by docházelo k jejich velkému poškození,“ popisuje za ŠLP Křtiny počátky jednání koordinátorka akce Petra Packová.   

Na projektu ŠLP Křtiny spolupracoval s projektantkou Hanou Trtílkovou z Atelier Fontes s.r.o., která každou z vybraných stezek prošla jak s hajnými, tak stájníky a následně sesbíraná data zpracovala do studie. Celkem je teď vyznačeno 28 kilometrů tras.   

„S každou stájí máme uzavřenou smlouvu o dodržování provozního řádu, v němž je mimo jiné stanoveno, za jakých podmínek není vhodné vyjíždět na nezpevněné cesty, neboť by došlo k jejich poškození, dále v jakých časech se nevydávat na cesty, aby nedocházelo k rušení zvěře a myslivci mohli dělat svou práci. Majitelé stájí mají povinnost hlásit, pokud na hipotrasách zpozorují vývrat, nakloněný strom, suché větve a podobně, abychom mohli sjednat nápravu a stezky byly bezpečné a udržované. My jim naopak hlásíme, která oblast je uzavřená například z důvodů těžby dřeva,“ vysvětluje Packová, jak dohoda funguje. 

Po konzultaci s Klubem českých turistů (KČT) byl pro označení koňských tras na území ŠLP Křtiny vybrán symbol čtverce v barvách, které KČT používá. Páteřní cesta, která prochází celým územím, je červená, na ní navazují okruhy různé délky, ty jsou značeny zelenou a modrou barvou a cesty vedoucí zpět ke stájím signalizuje žlutá barva, přičemž síť hipotras je propojená napříč územím ŠLP, aby se jezdci mohli vydávat i na několikahodinové treky.  

„Naší snahou bylo zajistit minimum souběhů hipotras s trasami turistickými, tam kde to nebylo možné, je nezbytná obezřetnost a vzájemná ohleduplnost. Na vyznačených hipotrasách by jezdcům na koních měli dát pěší turisté přednost,“ doplňuje Packová.   

S finální podobou dohody jsou spokojeni i majitelé stájí: „Za hipotrasy jsme velice vděční, protože jedna z nejdůležitějších věcí je bezpečnost koní. V minulosti jsme se setkali s velkou agresí ze strany veřejnosti. Na koních u nás jezdí hodně malé děti, tak i to je důvod, proč jsme rádi, že budeme mít vymezený prostor, kde se můžeme s koňmi svobodně pohybovat,“ hodnotí dohodu s ŠLP Křtiny Pavla Stejskalová, majitelka White Rose Ranch Řícmanice.  

Podobně situaci vidí i Lenka Lišková provozující v Řícmanicích Dětskou jezdeckou školu Šemík a Vlastimil Buchta, majitel stájí Babice nad Svitavou, který dodává: „Od začátku jsem byl velkým podporovatelem dohody. Beru to tak, že je to něčí majetek, tak minimálně domluva je na místě.“ 

Jedinými lesními cestami, po kterých zákon č. 289/95 Sb. o lesích § 20, písmeno j) dovoluje volný pohyb na kole, na lyžích, na saních a také na koních, jsou cesty kategorie 1L a 2L sloužící k odvozu dříví nákladními auty a jsou označovány jako cesty odvozní. 

Kontakt pro více informací: Ing. Petra Packová, Ph.D. – správkyně arboret a lesní pedagožka, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, +420 778 782 728, petra.packova@slpkrtiny.cz 

reportáž o hipotrasách naleznete Události v regionech (Brno) – iVysílání | Česká televize (ceskatelevize.cz) od 21:23