LIPKA SÁZÍ STROMY PANDEMII I ZIMĚ NAVZDORY

11. 4. 2021

Ačkoliv doba nepřeje skupinovým akcím, dobrovolníkům z Lipky se dnes podařilo vysázet bezmála 700 sazenic mladých stromků. Kaštany a turecké lísky nově zdobí palouk pod starou zastávkou U jezírka v Brně-Soběšicích. Přinesou místu nejen stín a jedlé plody, ale především příslib houževnatého lesa, který bude odolávat suchu a klimatickým změnám.

S epidemií koronaviru přišla Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání o většinu činnosti. Některé aktivity, jako třeba vysokoškolskou výuku nebo semináře, se povedlo přesunout do online prostředí, při současné uzavírce se pedagogové také starají o děti zdravotníků a dalších kritických profesí. Smysluplná práce v přírodě je pro všechny pohlazením na duši.

,,Mým koníčkem i povoláním bylo pěstování lesa. Z této akce mám příjemný pocit a naději, že budeme moci s dětmi společně pozorovat, jak nám stromky pěkně rostou,“ doufá učitel Jezírka Jan Libus. Stromy vysadili zaměstnanci Lipky za přísných hygienických podmínek, všichni museli mít negativní antigenní test a dodržovat rozestupy. Přesto si akci na pasece i v lehce třeskutém počasí užili.

,,S lesníky ze ŠLP jsme se na jaře domluvili, že se opět pustíme do sázení lesa. Rádi bychom vytěžený okrasný palouk v budoucnu využívali pro naše programy a akce pro veřejnost. Také bychom chtěli vytvořit další vhodné místo k odpočinku pro rodiče s dětmi a seniory. Na podzim jsme domluveni s lesníky, že vysadíme do zadní části palouku další cizokrajné stromy,“ uvedla vedoucí Jezírka Pavlína Žilková.

Pomoci přírodě se Lipka rozhodla už loni, kdy její pracovníci vysázeli stromy přímo za plotem areálu pracoviště Jezírko a část lesa převzali do dlouhodobé péče. Aktivně se nyní ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny v okolí Soběšic starají o obnovu lesa poničeného kůrovcovou kalamitou.

I dnešní sázení proběhlo ve spolupráci se ŠLP Křtiny. Na okrasném palouku dříve rostly cizokrajné stromy, které se musely kvůli stáří vykácet. Nové sazenice vybrali lesníci cíleně s ohledem na jejich odolnost vůči suchu. Lísky a kaštanovníky běžně najdeme v oblasti Balkánu a Blízkého východu.

,,Změněné přírodní podmínky vlivem klimatické změny dávají příležitost k uplatnění i suchu odolným listnáčům. V minulých letech již proběhly výsadby jižních druhů dubu. Nyní přicházíme s dalším perspektivním záměrem,“ řekl vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny Lumír Dobrovolný s tím, že na podzim ve stejném místě ještě přibydou cedry a sekvojovce.

Zdroj: enviweb.cz, 10. 4. 2021