Na jižní Moravě začíná jarní výsadba, podmínky jsou příznivé

31. 3. 2021

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny vysadí na jaře v okolí Brna 350.000 sazenic. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to zhruba o 150.000 méně. Podle univerzitních lesníků se počasí zatím vyvíjí dobře, půda má dostatek vláhy, což slibuje dobrou ujímavost sazenic. V tiskové zprávě to dnes uvedl Filip Vrána, mluvčí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž je podnik součástí. Se zalesňováním začaly také Městské lesy Znojmo.

Lesníci školního podniku vysadí 17 druhů dřevin na ploše zhruba 50 hektarů. „Půjde především o listnáče, tedy zejména o duby, buky a javory. Z jehličnanů pak o douglasku, která se v univerzitních lesích osvědčila po několik dekád, dále pak zejména modřín. Namísto toho redukujeme smrk,“ sdělil Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Pozemky Mendelovy univerzity rozkládající se na ploše 10.205 hektarů a sahající až k Blansku díky druhové rozmanitosti tolik nezasáhl kůrovec. Přesto tam lesníci loni vysadili rekordních 800.000 nových sazenic. Loňské počasí pomohlo situaci v lesích stabilizovat. „Rok 2020 byl celkově vlhčí, na zalesnění jsme zaznamenali jen minimální ztráty. Kůrovec vytvořil pouze dvě generace a do roku 2021 tudíž nevzniknul takový rozsah holin k zalesnění jako v minulých letech,“ dodal Dobrovolný.

Lesníci nové sazenice vysadí ve směsích, aby do budoucna zabránili plošnému rozpadu lesů. Větší prostor chtějí dávat přirozené obnově, tedy náletu ze semene, proto zalesnění vybraných holin s dobrým potenciálem přenechají přírodě.

Na přirozené obnově dřevin pracují i Městské lesy Ivančice. „Při obnově lesních porostů využíváme nárostů ze žaludů dubu zimního a zmlazujících se porostů lípy malolisté, habru obecného, javoru mléče i klenu, či výmladků trnovníku akátu. Z toho důvodu na jaře žádnou umělou obnovu sazenicemi lesních dřevin neplánujeme,“ řekl za organizaci Dalibor Lang.

Městské lesy Znojmo naopak na jaře chtějí vysázet přes 100.000 sazenic převážně listnatých dřevin. „Dominovat bude dub letní. Pro zvýšení biodiverzity a úživnosti se do lesních porostů, zvláště do porostních okrajů, vtroušeně vnese jabloň lesní a hrušeň obecná. Nejvíce je v plánu zalesňovat v okolí Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou jsme již začali,“ sdělila za organizaci Jana Trojanová. Úživnost je vlastnost vody, která označuje rozsah živin v ní.

I ve znojemských lesích kůrovec napáchal škody a vznikly tam rozsáhlé holiny. Loni tam proto umělou výsadbou přibylo 170.000 stromů, kromě nejčastějšího dubu letního například dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá. Lesníci tam rovněž částečně spoléhají na přirozenou obnovu a chválí si loňský vlhký rok.

Zdroj: enviweb.cz; 27. 3. 2021