Nabídka pro občany

25. 8. 2021

Bydlíte v obci, která je součástí území Školního
lesního podniku Masarykův les Křtiny, a není
vám stav lesů lhostejný? Jste přáteli lesa
a jeho ničím nenahraditelného prostředí?