Nad železniční tratí v Adamově kácí ve velkém, kvůli prosychání stromů

26. 5. 2021

V lese v zimních měsících vykáceli suché a proschlé kmeny, které zasáhlo sucho z předchozích let. Nad tratí podle lesníků těžba finišuje. Kvůli prosychání stromů, museli zvolit rychlejší postup a odtěžit naráz větší plochu. „Dřeviny v této lokalitě jsou již mýtně zralé a tudíž jsou určeny k postupné obnově za mladé jedince. Pokud by nedocházelo k nahodilým těžbám porosty by byly postupně rozpracovány malými proužkovými sečemi, ovšem rychlost prosychání nás nutí volit rychlejší postup,“ informoval na webu města vedoucí polesí Vranov Ivo Březina.

Dodal, že na vrstevnicové cestě od hřbitova budou těžební práce pokračovat i v červnu. „Pokud to bude situace vyžadovat a v vzhledem k plánované uzavírce železničního koridoru, budeme pokračovat i v zimních měsících. Celkově porost bude postupně odtěžován, protože v jeho nitru se nachází spousta suchých stromů, které budou svojí vahou postupně padat,“ dodal Březina. Pokácené kmeny dopravují lesníci pod kopec pomocí lanovky.

Datum: 26. 5. 2021, zdroj: blanensky.denik.cz ; autor: Jan Charvát