Naše lesy získají jinou podobu. Klimatická změna si žádá respekt k přírodě, tvrdí expert

22. 6. 2021

České lesnictví už nebude jako dříve. Prochází změnami, jejichž cílem je respektovat přírodu, která se mění v důsledku
klimatické změny. Co to znamená v praxi? Smrkové i jiné monokultury a stromy stejného stáří v dlouhých a přehledných řadách v budoucnu nahradí stromy v takřka rodinném uspořádání.
Nové lesy budou pestré nejen druhově, ale i věkově. Pěstební postupy jsou lesníkům z historie dobře známy a není třeba vyvíjet nic nového. „Hlavní a zásadní přerod však musí v prvé řadě proběhnout v našich hlavách. Přestat svazovat les do nefunkčních věkových schémat a nevytvářet úmyslně holiny. Je třeba přistupovat k lesu jako k živému společenstvu, kde každý strom i každý metr čtvereční je vlastně jedinečný. Vždy je třeba individuálně zhodnotit úlohu každého jedince v tomto společenstvu, to znamená při těžbě využívat výběrné principy v souladu s konkrétními podmínkami a potřebami lesa,“ uvedl vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Lumír Dobrovolný.

Datum: 21.06.2021 , Zdroj: pozitivni-zpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Lumír Dobrovolný