Norské fondy

Aktuálně: Kompletní Adaptační strategie ke stažení zde.

Prosíme všechny, kdo rádi chodí do univerzitních lesů mezi Brnem a Blanskem a není jim jejich osud lhostejný, aby vyplnili tento dotazník https://bit.ly/adaptaceSLP. Vaše podněty jsou pro nás a hospodaření v lesích velmi důležité.

Akce pro veřejnost:

Název projektu: „Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity“

Podpora: Řešeno v rámci Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 a Výzvy č. SGS-3 OSLO.

Cíl: Hlavním cílem je vytvoření Adaptační strategie na lesních pozemcích (celkem 10.228 ha) Mendelovy univerzity v Brně s ohledem na působící klimatickou změnu. Strategie bude vycházet ze dvou podkladových studií v oblasti lesnické a vodohospodářské. V oblasti lesnické budou zpracovány návrhy adaptačních lesnických opatření formou rámcových směrnic hospodaření reflektující též účelové poslání univerzitního majetku. V oblasti vodohospodářské bude provedena inventarizace aktuálního stavu objektů pro retenci vody a navržení nových opatření.

Realizace:

  • doba řešení grantu: 2. 11. 2020 – 30. 9. 2021
  • vysoutěžení zpracovatele v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci fondu FM Norska 2014-2021 a podepsání smlouvy – firma ASITIS s.r.o.
  • probíhající práce na tvorbě podkladových studií

Odkazy na Norské fondy: