Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti | Panelová diskuse

1. 10. 2021
Panelová diskuse | Live stream Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti
Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu nové strategie EU?

Úloha lesů, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu je v mnoha ohledech zásadní pro člověka i životní prostředí. V tomto kontextu představuje zveřejnění Nové strategie EU pro oblast lesnictví do roku 2030 vhodnou příležitost pro debatu o současných a budoucích výzvách lesnického sektoru v ČR a budoucnosti regulace na úrovni EU.

V rámci lesnického panelu se zaměříme na otázku, co nová strategie přináší pro lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost. Budeme se zabývat úlohou lesů a lesnictví při plnění ambiciózních cílů v dalších strategických oblastech, jako je ochrana biodiverzity, ochrana klimatu, oběhové hospodářství a biohospodářství. Budeme také diskutovat na téma využití mnohostranných funkcí lesů a rovněž o stále silnějším důrazu na ukládání uhlíku i ochranu biodiverzity. Zaměříme se na potřeby zpracovatelů a rozvoj spolupráce s dalšími sektory. Na závěr probereme možnosti ocenění a odměňování zmíněných funkcí lesů a současné zdroje financování.
 
Každý přihlášený účastník obdrží detailní informace s postupem pro přihlášení v den vysílání live streamu
Odkaz na panel: Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti
Program:

V rámci panelové diskuse se zaměříme na následující témata:

Největší výzvy lesnického sektoru v ČR v kontextu nové strategie EU   •   Co znamená nová strategie pro lesy, lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost?   •   Základní východiska, udržitelné hospodaření v lesích a ochrana lesa v návaznosti na návrhy EK a podmínky členských států Úloha lesů a lesnictví   •   Akcent na ukládání uhlíku a ochranu biodiverzity s ohledem na dlouhodobě prosazovanou mnohostrannou funkci lesů   •   Návaznost na další strategie EU: oběhové hospodářství a biohospodářství   •   Potřeby zpracovatelů a spolupráce s dalšími sektory Financování   •   Stávající model financování a podpor, ocenění a financování funkcí lesů (podpora non-wood based economy); model plateb za ekosystémové služby Priority předsednictví ČR v Radě EU 2022
Panelisté

Mgr. Patrik Mlynář, náměstek Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Ing. Jiří Svoboda, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně

Moderátor

Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., Senior associate, Deloitte Legal, Environment


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Darinu Kuželkovou, tel. +420 732 224 307.