Opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do lesa

28. 6. 2024

Zákaz vyloučení (vstupu) do lesa vstoupil v platnost…Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, vydal opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do lesa. DOBA ZÁKAZU VSTUPU DO LESA PLATÍ OD 28. 6. 2024 DO 30. 9. 2024.

Dotčená oblast je vyznačena na zveřejněné mapě (FB ŠLP Křtiny a web ŠLP Křtiny) a na zákaz vstupu do lesa upozorňují cedule u příslušných přístupových cest do lesa.Opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti osob – návštěvníků lesa, z důvodu nahodilé těžby stromů plošně i jednotlivě poškozených následkem silné bouře, která se přes lokalitu přehnala 21. 6. 2024.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.