PF 2022

17. 12. 2021

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně Vám děkuje za přízeň a spolupráci v roce 2021, současně Vám přeje příjemně prožité vánoční svátky a v nadcházejícím roce 2022 jen to dobré.