Svatohubertská mše

8. 11. 2023

Neděle 5. 11. 2023, svatohubertská mše, kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. Mši svatou celebroval o. Roman Kubín, ředitel sekce pro mládež při ČBK, který zastoupil na této mši svaté emeritního sídelního biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrleho. U mše svaté koncelebroval také duchovní správce poutního místa P. Metoděj Ján Lajčák OPraem. U oltáře přisluhoval i jáhen René Caha.

Zpěvem mši svatou doprovodil Mužský pěvecký sbor VOX VINI z Dolních Bojanovic, trubači ŠLP Křtiny a místní varhaník Bohumír Stehlík.