Univerzitní Masarykův les daruje u příležitosti svého výročí 100 stromů Masarykovu lesu v Izraeli

20. 2. 2023
https://ldf.mendelu.cz/wp-content/uploads/2023/02/izrael_stromy-1024x683.jpg

Zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny včera předali poukaz na výsadbu sta stromů v Masarykově lese v Izraeli. Symbolicky tak darují jeden strom za každý rok existence školního podniku, letos totiž slaví (17. 2.) sto let od svého vzniku. Předání se uskutečnilo na benefiční akci Židovského národního fondu, kterou organizace pořádala společně s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským v Černínském paláci v Praze při příležitosti 120 let od svého založení. Datum akce symbolicky vyšlo na židovský svátek Tu bi-švat, který bývá označován jako „Nový rok stromů“. Jde o svátek, který připadá na přelom ledna a února, kdy v Izraeli začíná vegetační období a začínají kvést první stromy – mandlovníky.

Benefičního večera se zúčastnili zástupci Školního lesního podniku Křtiny i Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. „Stromy jsou symbolickým pojítkem dvou lesů, které nesou jméno po „Prezidentu Osvoboditeli“. My v tomto spojení více akcelerujeme vědomí sounáležitosti s původně českým kibucem a společné sdílení masarykovských hodnot v občanském životě. A samozřejmě i skutečnou pomoc při obnově malého lesa v pouštních oblastech severního Izraele,“ uvedl Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Studenti a odborníci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU se od roku 2020 podílí na revitalizaci Masarykova lesa a přilehlých lesů v Dolní Galileji – v oblasti Nazaretu a Haify. „Ve všech případech se jedná o příměstské lesy a tomu odpovídá i škála vykonávaných lesnických, krajinářských a arboristických prací. Společně s místními lesníky z Židovského národního fondu zajišťujeme odstraňovaní nebezpečných stromů z porostu, prořezávky živelně se zmlazující borovice halepské a úpravu druhové skladby, včetně dosadby cílových dřevin smíšeného porostu s dubem, řečíkem, karobem a cypřišem,“ uvedl Jiří Volánek z Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU. Současně lidé z MENDELU pečují o výsadbu z předchozích let. Důležitou součástí revitalizace je i likvidace invazních dřevin, jako je parkinsonie, pajasan, akácie nebo skočec.

Izraelský Masarykův les se rozkládá nedaleko kibucu Sarid u Nazaretu. Byl založen v roce 1930 jako dar k 80. narozeninám prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka československými osadníky, kteří do Palestiny přišli ve 20. letech minulého století. Ti na místě vysadili asi 13 000 sazenic. Existence lesa byla na dlouhá léta zapomenuta, ale před nedávnem začala jeho obnova. Odborníci MENDELU jezdí do Izraele pečovat o Masarykův les pravidelně.

Fragmentovaný les, který svou rozlohou pokrývá zhruba polovinu botanické zahrady MENDELU, byl ještě před pár lety ve špatném stavu a prakticky dožíval. Nyní má za sebou už několik pomocných zásahů, na místě probíhá také výsadba. Cílem je vybudovat spíše lesopark, a nikoliv borový les, který zde byl původně. 

Partnerem MENDELU a správcem většiny izraelských lesů je právě Židovský národní fond, který si za svoje hlavní cíle už roku 1901 stanovil zalesňování, obnovu lesa, péči o les, vodní zdroje a krajinu. Masarykův les v současné době slouží především potřebám obyvatel okolních sídel, poskytuje jim místo k relaxaci a odpočinku a stává se turisticky vyhledávanou lokalitou, plní především funkci rekreační.

Kontaktní osoba pro více informací: doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, +420 602 794 216, tomas.vrska@slpkrtiny.cz