Upozornění – Kácení v PP Soběšické rybníčky

8. 2. 2022

V měsíci únoru a březnu bude v přírodní památce Soběšické rybníčky provedeno kácení chřadnoucích jasanů napadených houbovým onemocněním Chalara fraxinea a sekundárně lýkohubem zrnitým. Provozní bezpečnost podél frekventovaných cest ve zmíněné lokalitě bude zajištěna. Plán prací byl odsouhlasen orgánem ochrany přírody a krajiny KrÚ JMK. Z důvodu Vaší bezpečnosti směřujte prosím v daném období své výlety a procházky do jiných částí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Děkujeme za pochopení, ŠLP Křtiny

Kontakt pro bližší informace: Ing. Ivo Březina, tel: 602 195 446, mail: ivo.brezina@slpkrtiny.cz