Uzavírka lesní cesty Poutní

20. 1. 2023

Turisté pozor!

Uzavírka lesní cesty Poutní
Od pondělí 23. ledna bude z důvodu dlouhodobě plánované těžby proschlých listnatých dřevin uzavřena část lesní cesty Poutní (úsek v délce cca 300 metrů). K uzavírce nás nutí opakovaná zkušenost: řada lidí zákaz vstupu do těžebního prostoru nerespektuje. Předpokládáme, že cesta by mohla být zprůchodněna do konce února, ale rozhodující slovo bude mít počasí. Mezi Vranovem a Útěchovem doporučujeme po dobu uzavírky využít autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení!
Porosty podél lesní cesty Poutní byly poškozeny již při orkánu Antonín v roce 2010 a následně v období suché periody v letech 2018–2021. V nedávné době navíc začalo docházet k padání silnějších větví, zvláště při větrnějším počasí. 

Přesné zaznačení trasy naleznete na stránce „Pro veřejnost“

https://frame.mapy.cz/s/godokuhaju