V lesích MENDELU jsou v provozu dvě nová sportoviště pro cyklisty, ŠLP Křtiny s jejich správci uzavřel smlouvu

22. 5. 2024

Smlouvu o zřízení a provozování cyklotrailů v lesích Mendelovy univerzity (MENDELU) uzavřel Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) se spolkem Zamilectrejls spravujícím sportoviště pro horská kola (MTB cyklistika) v lokalitě Zamilovaného hájku a se sdružením Freestyle pro Brno, pod nějž spadá nedaleký Dirtjump Zamilec. Obě sportoviště se nachází v blízkosti Brna, na území městských částí Řečkovice a Královo Pole. Smlouvy stanovující práva a povinnosti subjektů jsou uzavřeny na dobu deseti let.  

ŠLP Křtiny zhruba před dvěma roky oslovil bikery, kteří v lokalitě Zamilovaného hájku vybudovali nelegální cyklotraily, a nabídl jim spolupráci na jejich zlegalizování: „Rozhodli jsme se vyjít vstříc brněnským fandům „hlavanehlavacyklistiky“ a zlegalizovat dva traily v oblasti Zamilovaného hájku a lesů nad ním, které se nachází na vranovském polesí školního lesního podniku,“ přibližuje situaci Petra Packová, koordinátorka smluvní dohody.

Sportoviště pro MTB cyklistiku s deseti tratěmi různé obtížnosti v Zamilovaném hájku pod střelnicí spravuje spolek Zamilectrejls: „Chtěl bych poděkovat hlavně MENDELU, potažmo ŠLP Křtiny, za perfektní přístup a pomoc při legalizaci tohoto sportoviště. Sportoviště bude sloužit všem lidem, které baví jezdit na kole a sem tam si i skočit. V budoucnu se zde budou pořádat kroužky výuky MTB cyklistiky pro děti a také závody ve sjezdu,“ okomentoval za spolek dohodu Dominik Fiala.

Druhým zlegalizovaným cyklosportovištěm se stanovenými pravidly provozu je Dirtjump Zamilec, sportoviště pro různé druhy freestyle cyklistiky (BMX kola) a horská kola: „Spolupráce s ŠLP byla bezproblémová, nejvíce nám k realizaci pomohla paní Packová, s kterou jsem vše konzultoval a postupoval podle jejího doporučení. Dirtjump Zamilec není určen pouze pokročilým jezdcům. Na své si zde přijdou i začátečníci, pro které tu bude malý pumptrack a skoky jednoduššího typu,“ zhodnotil spolupráci a provoz správce Dirtjump Zamilec Bohuslav Švéda.

Uzavřená smlouva mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů sportovišť v případě poškození dřevin kolem stezky, osazení informačními tabulemi o podmínkách provozu, vymezuje časový rámec, kdyby stezka neměla být využívána, aby zvěř měla dostatečný klid k pastvě či upravuje postup v situacích, kdy v dotčených lokalitách ŠLP Křtiny potřebuje vykonávat právo myslivosti, těžební práce či jinak hospodařit.

Terénním úpravám tratí předcházela v zimních měsících těžba nebezpečných stromů: „Proběhla zde rozsáhlá těžba suchých a polosuchých stromů a výchovné zásahy, které les potřebuje. Tím jsme zároveň připravili bezpečné podmínky pro návštěvníky zlegalizovaných tratí,“ upřesnil Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov. 

Zamilovaný hájek pod střelnicí ve správě spolku Zamilectrejls, sportoviště pro MTB cyklistiku; 10 tratí různé obtížnosti
Dirtjump Zamilec, sportoviště pro různé druhy freestyle cyklistiky (BMX kola) a horská kola (MTB kola)

ŠLP Křtiny se s existencí nelegálních singletrailů na území lesů MENDELU potýká dlouhodobě: „Nelegální singletraily jsou dlouhodobým problémem, neboť poškozují lesní porosty a omezují v nich hospodaření. Přitom zákon o lesích č. 289/2019 Sb. jasně uvádí, že cyklisté mohou jezdit v lese pouze po vyznačených cyklostezkách či po lesních cestách, přičemž lesní cesty jsou definovány prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích,“ popsal situaci ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

Koncem roku 2022 registroval ŠLP Křtiny 28 kilometrů nelegálních singletrailů, a to i na území národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, kde je pohyb pěších i cykloturistů možný pouze po značených trasách. Podnik postupně nelegální traily nekompromisně odstraní.

Kontakt pro více informací: Ing. Petra Packová, Ph.D., správkyně arboret a lesní pedagožka ŠLP Křtiny, tel.: +420 778 782 728, petra.packova@slpkrtiny.cz