V univerzitních lesích za Brnem vysadí 350 tisíc nových stromů

29. 3. 2021

Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350
tisíc sazenic. Je to méně než ve stejném období loňského roku, kdy šlo na výsadbu půl milionu stromků. Podle univerzitních
lesníků se počasí zatím vyvíjí velice dobře, půda má dostatek vláhy, což slibuje, že se sazenice v lesní půdě dobře ujmou.
Lesníci školního podniku vysadí 17 druhů dřevin na ploše zhruba 50 hektarů. „Půjde především o listnáče, tedy zejména o
duby, buky a javory. Z jehličnanů pak o douglasku, která se v univerzitních lesích osvědčila po několik dekád, dále pak
zejména modřín. Namísto toho redukujeme smrk,“ uvedl na webu Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) Lumír Dobrovolný ze
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.
Lesníci nové sazenice vysadí podle mluvčího univerzity Filipa Vrány ve směsích, aby do budoucna zabránili plošnému
rozpadu lesů, jakého jsme v tuzemsku na řadě míst svědky. „Ještě větší prostor chceme dávat přirozené obnově, tedy náletu ze
semene. Vybrané holiny s dobrým potenciálem pro přirozenou obnovu ponecháme pouze přírodě. Cílem je vždy zakládání
pestrých lesů,“ upřesnil Dobrovolný. Kůrovec na řadě míst republiky způsobil doslova kalamitu. Pozemky Mendelovy univerzity
byly ale postiženy jen zčásti, protože jsou druhově velice bohaté. Přesto lesníci za celý loňský rok i zde vysadili rekordních 800
tisíc nových sazenic. Počasí v loňském roce jim nakonec pomohlo situaci v lesích stabilizovat.
„Rok 2020 byl celkově vlhčí, na zalesnění jsme zaznamenali jen minimální ztráty. Kůrovec vytvořil pouze dvě generace a do
roku 2021 tudíž nevznikl takový rozsah holin k zalesnění jako v minulých letech,“ dodal univerzitní lesník.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí brněnské Mendelovy univerzity, patří k účelovým zařízením
především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu přes 10 tisíc hektarů a vytváří souvislý
komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku.
Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která
předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich
podíl v posledních letech roste. *

Datum: 29.03.2021, Zdroj: Náš region Brno, Strana: 23, Autor: ráž ,