Žáci střední školy se zapojili při pracích v lese

19. 10. 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam erat volutpat. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit.

Situace kolem koronaviru znemožnila žákům Střední odborné školy cestovního ruchu a gastronomie Blansko realizovat praxi v jejich oboru. Místo toho pro ně učitelé vytvořili deseti denní ekologický program, který obsahoval řadu přednášek a 3 exkurze. Jedna z exkurzí se 15. 6. 2020 konala na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, kde se žáci zapojili do prací ve školkách a v lese. „Životní prostředí se týká nás všech a chceme, aby žáci pochopili, jak je životní prostředí důležité pro každého z nich,“ uvedla paní učitelka Mgr. Sandra Nosková.

Program cílí na rozšíření a propojení znalostí žáků. „Žáci spoustu věcí vědí, ale neznají dopady a neví, jak je to propojené,“ uvedla Nosková. Pokud budou mít žáci zájem, tak má škola do budoucna vizi, začlenit individuální ekologickou praxi do výuky.

Po dobře odvedené práci bylo pro žáky připraveno posezení u táboráku a vydatné občerstvení, které zajistil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.