Estetika lesa
 

Estetika lesa

Mnohaletou tradici má Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně v rozvoji estetické a výchovné funkce lesů. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou dlouhodobě záměrně doplňovány. Na vyvýšeninách jsou udržovány nádherné výhledy do okolí. V komplexu souvislých lesů jsou upravovány lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření vysazovány cizokrajné dřeviny. Jsou podchycovány prameny, následně budovány lesní studánky a na vybraných místech jsou umístěny pomníky a pamětní desky.

 Celý soubor více než 70 takových objektů se nazývá Lesnický Slavín. Studánky plné zurčící pramenité vody, pamětní desky na malebných místech a větší či menší majestátné pomníky jsou věnovány vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, také zvěři, stromům a lesům samotným. Slavné osobnosti našeho kulturního a lesnického dědictví jsou připomínány nejen jmény, ale i svými výroky a citáty z díla. Tak spolu s vyobrazeními a úpravami jednotlivých prvků Lesnického Slavína jsou přinášeny pozornému návštěvníku mnohá poučení a zážitky. Proto jsou také objekty využívány k různým kulturním akcím, jako například slavnost Vítání jara, recitály v přírodě a vzpomínková setkání.

Odborníka i laika před procházkou v přírodě potěší připravená kniha Památníky Adamovských lesů a průvodce Lesnickým Slavínem. Na mapě si vytýčí pro sebe lákavou turistickou trasu, v popisu jednotlivých objektů se seznámí s údaji a pak již jen vyrazit. Počet prvků Lesnického Slavína je poměrně velký, proto je třeba více vycházek za zdravím a poznáním. Teprve poté člověk shlédne studánku např. Pod Hradem s nápisem z indických moudrostí Zvíře budiž Ti bratrem a rostlina sestrou, studánky Tetřeví, Srnčí i Slučí, studánku U Psa s citátem Viktora Huga Čím více poznávám člověčenstvo, tím více miluji psy, studánku sv. Huberta s vyobrazením patrona myslivců, památník Karla Hynka Máchy s úryvkem z jeho velké básně Máj, studánku Ptačí svatyně, Památník umučených lesníků, památník profesora Haši s citátem Jsi v lese, jsi v chrámu, památník profesora Zlatníka, pamětní desku Rudolfa Těsnohlídka, studánku Leoše Janáčka s notovým úryvkem z opery Liška Bystrouška, studánku brněnského spisovatele Jiřího Tomečka s mottem Vlka živí nohy, orla křídla, člověka srdce a mnohé další.

Tento Lesnický Slavín je velké zavazující dědictví po zakladatelích vysokého lesnického školství v Brně před 90 lety, po profesorech Rudolfu Hašovi, Josefu Konšelovi a především Josefu Opletalovi. A tak si v současnosti vnímavý návštěvník nemůže nechat ujít vycházku do Arboreta Řícmanice, kde se nachází vyvrcholení Lesnického Slavína, představované do výše 6 metrů se pyšně tyčícím památníkem Stromy. V překrásném prostředí se tak na památníku seznámí s vypsanými rčeními a lidovými moudrostmi o lese od bezmála 20 národů světa, vše v originálním jazyce i českém překladu. Ti muzikálně nadaní si mohou i zazpívat z vyobrazené partitury, a to profesorem Antonínem Dykem zhudebněné básně Jaroslava Vrchlického, která dala jméno celému památníku. Turista jistě nezapomene navštívit zalesněný žlíbek podél arboreta, kde vyvěrá pramen vody, na kterém stojí studánka Prosba lesa. Na její čelní stěně si pak přečte slova nadčasového poselství: 
 

Milý člověče!
Jsem dárcem tepla v Tvém krbu za chladných nocí
a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu,
ze mne je lože ve kterém spáváš i kleč Tvého rádla. Já jsem dodal topůrko do Tvé sekery a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvojí rakve.
Já jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko.
Slyš tedy moji prosbu:
Nepustoš mne!

Ať čtenář této stati chápe její obsah jako pozvání k návštěvě hlubokých lesů Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, do lesů známých výsledky tvorby a práce mnohých vynikajících umělců, učitelů a lesníků. Třeba při takové krásné procházce narazí i na chytrou a veselou Lišku Bystroušku, či její potomky, kteří jsou zde také doma.