ŠLP Křtiny je řešitelem projektu, který ovlivní budoucnost lesů

23. 9. 2021

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je řešitelem projektu SFŽP „Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity“ financovaného v rámci Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 a Výzvy č. SGS-3 OSLO. Více zde https://www.slpkrtiny.cz/norske-fondy/

Jedním z výstupů projektu je získat zpětnou vazbu od široké veřejnosti ohledně působení klimatické změny v lesích. Prosíme tímto všechny, kdo rádi chodí do univerzitních lesů mezi Brnem a Blanskem a není jim jejich osud lhostejný, aby vyplnili tento dotazník https://bit.ly/adaptaceSLP Vaše podněty jsou pro nás a hospodaření v lesích velmi důležité.