20. 1. 2023 Setkání starostů

27. 1. 2023

Iniciovali jsme SETKÁNÍ STAROSTEK A STAROSTŮ REGIONU ŠLP KŘTINY. Vlastně takové setkání s našimi sousedy. Povedlo se, sešli jsme se v hojném počtu a v prostředí zámku Křtiny strávili několik přínosných hodin. Mimo jiné jsme představili našim hostům

🔘aktuální témata, kterými se zabýváme,

🔘spektrum možností, jak se do péče o naše lesy může zapojit široká veřejnost

🔘a jaké možnosti nabízíme, pokud se lidé chtějí dozvědět více o tom, co a proč v lese děláme.

Některými záležitostmi, které řeší školní lesní podnik, se musí zabývat i naši kolegové v čele územních samospráv, a tak bylo o čem diskutovat. Děkujeme za takto naplněný čas a těšíme se na další spolupráci!