V Adamově mají nový lesopark, vznikl ve spolupráci se Školním lesním podnikem

20. 9. 2023

Město Adamov veřejnosti představilo po třech letech prací nové relaxační místo s hracími i vzdělávacími prvky – Pohádkový lesopark. Vznikl na území bývalé skládky, v sousedství adamovského sídliště Ptačina. Pozemky Mendelovy univerzity (MENDELU), na nichž se lesopark rozkládá, univerzita městu bezúplatně pronajala. Její Školní lesní podnik Křtiny (ŠLP Křtiny), který v univerzitních lesích hospodaří, navíc Adamovu pro účely lesoparku věnoval kmeny a řezivo v objemu 120 tisíc korun. 

Adamov se nachází uprostřed univerzitních lesů, lokalitu, na níž se vybudovaná odpočinková zóna nachází, nevyjímaje. O využití pozemků pro svůj záměr muselo proto město jednat se ŠLP Křtiny, který v lesích MENDELU hospodaří: „Je pravda, že jsme trochu omezeni v hospodaření, ale na druhé straně jsme chtěli městu vyjít vstříc. Uzavřeli jsme tedy smlouvu o bezúplatném pronájmu, v níž je ale zároveň ošetřena zodpovědnost za jednotlivé prvky, které se v lokalitě nachází, dále za bezpečnost, údržbu a úklid, za což vše coby zřizovatel, odpovídá město,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny.  

„Od začátku jsme měli jasný cíl, zachovat zde klidovou nekomerční zónu, doplněnou o herní a vzdělávací prvky, kterou budou využívat rodiče s dětmi, maminky s kočárky, nebo i senioři. A to se myslím povedlo,“ zhodnotil nový lesopark starosta Adamova Roman Pilát.

Na území lesoparku, jehož součástí je také jezírko s mokřadem či malý geopark, se nachází i naučná stezka pro dětské návštěvníky s řadou herních prvků s přírodní tématikou, jako je například přírodní pexeso, broukoviště hmyzí hotel či poslechový prvek: zvuky dřeva. „Při práci jsem popustil fantazii, co by se mi líbilo, kdybych byl děcko, a chtěl jsem, aby to bylo všechno o přírodě. A tak vznikly figurky hříbků, které se usmívají, to když jsou jedlé, nebo se naopak mračí, když jsou jedovaté, broukoviště, aby děti věděly, co v lese žije, průlezka pro nejmenší je v podobě sovy atd.,“ okomentoval prvky projektant lesního areálu Petr Krejčiřík. 

Mendelova univerzita byla po dobu vzniku nápomocná i odbornou radou: „Lesopark je osázen naučnými tabulemi, z nichž se malí i velcí návštěvníci mohou dozvědět, jak se to má například s ptačími budkami, jaké horniny jsou pro oblast typické či proč jsou důležité mokřady,“ doplňuje Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny.

Tabule i některé herní prvky doplňuje hravé grafické zpracování z pera Jany Kloučkové Kudrnové, která dlouhodobě spolupracuje se Školním lesním podnikem.       

Kontakt pro více informací: Ing. Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny, +420 724 523 123, e-mail: tomas.pospisil@slpkrtiny.cz, Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města Adamova, +420 773 634 342, e-mail: roman.pilat@adamov.cz